UKAGUZI WA NDANI(INTERNAL AUDIT)
   
Rudi nyumbani
................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................
         
 
INTRODUCTION
 
 
Bw.Antony Mbuba
Mkaguzi wa Ndani
 
The Objective of Internal Audit Unit is to provide advisory services to the Accounting Officer in the proper and soundness application of financial management of funds.
 
UNDER CONSTRU
 
UNDER CONSTRUCTION
 
UNDER CONTSRUCTION
 
UNDER CONSTRU
 
UNDER CONSTRUCTION
 
UNDER CONSTRUCTON
 
UNDER CONSTR
 
UNDER CONSTRUCTION
 
UNDER CONSTRU
 
UNDER CONSTRUCTION
 
UNDER CONSTRUCTION
 
UNDER CONSTRU.
 
UNDER CONSTRUCTION
 
 
UNDER CONSTR.
 
HEADIND
 
UNDER CONSTR.
 
UNDER CONTR.
 
UNDER CONSTR
 
UNDER CONSTR
 
UNDER CONSTRU
 
UNDER CO
 
UNDER CONS
 
CONSRT
 
UNDER CONSTR
 
UNDER CONSTR NA SITA
 
UNDER CONSTR.
 
UNDER CONSTR
 
UNDER CO
 
UNDER CONSTR :
 
UNDER CONSTR
 
 
 
UNDER CONSRT
 
HEADING
 
CONSTRU.
 
CONSRT:
 
CONSTRU
 
CONSTR
 
CONSTRU
 
CONSTR
 
CONSTR
 
CONTSR
 
CONSTRU
 
CONSTR
 
CONSTR
         
Rudi juu   Rudi juu   Rudi juu
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
COPYRIGHT© OFISI YA MKUU WA MKOA WA KILIMANJARO, S.L.P 3070, SIMU: 027 2752184/54236-7, FAX: 027-2753248. HAKI ZOTE ZIMEHIFADHIWA.