| KUTUHUSU | ANUANI ZETU |      
   
Rudi nyumbani
....................................................................................................................................   ..............................................................................................................................   ...................................................................................................................................
         
OFISI YA MKUU WA MKOA
 
MAULIZO YOTE
  Simu : 2754236/7 au 2754287 au
    : 2754274
  Baruapepe : maulizo@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
KTM - UTAWALA & UTUMISHI
  Simu : 27-53425 au 27-51381
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : aas-sf@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
KTM - MIUNDOMBINU
  Simu : 27-54274
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : aas-is@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
MHASIBU WA MKOA
  Simu : 27-51386
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : ca@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
AFISA SERIKALI ZA MITAA
  Simu : 27-52820
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : lgo@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
AFISA USHIRIKA
  Simu : 27-55063
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : ushirika@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
AFISA MIFUGO
  Simu : 27-55063
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : mifugo@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
AFISA ELIMU MKOA
  Simu : 27-50217
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : reo@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
MHANDISI WA MAJI MKOA
  Simu : 27-52219
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : @kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
MKURUGENZI KADP/LOWER MOSHI
  Simu : 27-50006
  Fax :  
  Barua pepe : @kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 972 MOSHI KILIMANJARO
     
 
OFISI ZA WILAYA NA HALMASHAURI
 
MKUU WA WILAYA YA MOSHI
  Simu : 27-52211
  Fax :  
  Barua pepe : @kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3042 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
MKURUGENZI WA MANISPAA MOSHI
  Simu : 27-54371/4
  Fax : 27-52906
  Barua pepe : @kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 318 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
 
 
 
MKUU WA MKOA
  Simu : 27-52189
  Fax : 27-52184
  Barua pepe : rc@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
KTM - MIPANGO & URATIBU
  Simu : 27-51834
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : aas-pc@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
KTM - HUDUMA ZA JAMII
  Simu : 27-50217
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : aas-sss@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
AFISA TAWALA MKUU (HRO)
  Simu : 27-51381
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : hro@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
MCHUMI
  Simu : 27-51834
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : mchumi@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
AFISA BIASHARA
  Simu : 27-51876
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : biashara@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
MHANDISI WA BARABARA
  Simu : 27-51313
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : barabara@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
AFISA ELIMU TAALUMA
  Simu : 27-50217
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : taaluma@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
BOHARIA WA MKOA
  Simu : 27-51284
  Fax :  
  Barua pepe : @kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 365 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
MKURUGENZI KIDT
  Simu : 27-52401
  Fax :  
  Barua pepe : @kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 972 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
 
KATIBU TAWALA MOSHI
  Simu : 27-52211
  Fax :  
  Barua pepe : @kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3942 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
MKURUGENZI MOSHI (V)
  Simu : 27-51865
  Fax :  
  Barua pepe : @kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3003 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
 
* KTM = Katibu Tawala Msaidizi
 
KATIBU TAWALA WA MKOA
  Simu : 27-52184
  Fax : 27-52184
  Barua pepe : ras@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
KTM - UCHUMI & UWEZESHAJI
  Simu : 27-55063
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : aas-eds@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
KATIBU WA MKUU WA MKOA
  Simu : 27-54236/7
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : dps@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
AFISA TAWALA MKUU (A.O)
  Simu : 27-50922
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : ao@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
AFISA KILIMO
  Simu : 27-55063
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : kilimo@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
AFISA MISITU
  Simu : 27-55063
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : misitu@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
MPIMA ARDHI
  Simu : 27-51313
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : ardhi@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
MGANGA MKUU WA MKOA
  Simu : 27-52321
  Fax : 27-51381
  Barua pepe : rmo@kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 3070 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
AFISA UMWAGILIAJI KANDA
  Simu : 27-5494
  Fax :  
  Barua pepe : @kilimanjaro.go.tz
  S.L.P : 1843 MOSHI KILIMANJARO
     
 
 
    :  
    :  
       
    :  
     
 
 
 
       
       
       
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORODHA INAENDELEA KUINGIZWA
 
 
 
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
COPYRIGHT© OFISI YA MKUU WA MKOA WA KILIMANJARO, S.L.P 3070, SIMU: 027 2752184/54236-7, FAX: 027-2753248. HAKI ZOTE ZIMEHIFADHIWA.